asd
asf
asd

fgda*q uid,d


Dec 07, 2020    Views: 328

fgda*q uid,dwjYH o%jH

lmd.;a fgda*q .%Eï 200la

;,d.;a b.qre fïi yekaola

;,d.;a iqÿ¨kQ fïi yekaola

fpdmalr.;a wuqñßia lr,a 2la

fpdmalr.;a ¨kQ f.ähla

fpdmalr.;a ;lald,s f.ä 2la

lcq uo 15la muK

lyl=vq f;a ye¢ 1$2la

j;=r fldamam 1$4la

ñßial=vq f;a yekaola

fld;a;u,a,s l=vq

f;a ye¢ 1$2la

.rï uid,d f;a ye¢ 1$2la

;ïnd.;a .%SkamSia

fldamamhla

f*%Ia l%Sï fïi yekaola

ÆKqmEka tlg f;,a oud r;a jQ miq b.qre" iqÿ ¨kQ" wuqñßia tl;= lr miqj ¨kQ" ;lald,s yd lcq" ri wkqj ÆKq yd lyl=vq oud f;ïmrdÿ lr.kak' oeka j;=r oud W;=rk f;la u| fõ,djla ;nkak' oeka ,sfmka nd ta ñY%Kh íf,kaâ lr.kak' wjYH kï j;=r tla lr .kak mq¿jka' kej; mEka tl ,sfma ;nd thg ñY%Kh tl;= lr thgu ñßial=vq" fld;a;u,a,s l=vq yd .rï uid,d oud wjYH kï ;j ÆKq tl;= lr .kak' thgu .%SkamSia" fgda*q oud wka;sug f*%Ial%Sï oud W;=rk f;la ;nd ,sfmka nd.kak'Image

Views: 26      Jul 30, 2021

Views: 22      Jul 30, 2021

Views: 47      Jul 18, 2021

Views: 66      Jul 09, 2021

Views: 76      Jul 09, 2021

Views: 227      May 24, 2021

Views: 171      May 24, 2021

Views: 141      May 19, 2021

Views: 190      May 17, 2021

Views: 176      May 17, 2021

Views: 177      May 13, 2021

Views: 176      Apr 13, 2021

Views: 139      Apr 13, 2021

Views: 254      Mar 06, 2021

Views: 331      Feb 19, 2021

Views: 512      Jan 23, 2021

Views: 460      Jan 23, 2021

Views: 469      Jan 15, 2021

Views: 461      Dec 28, 2020

Views: 416      Dec 27, 2020

Views: 325      Dec 16, 2020

Views: 360      Dec 16, 2020

Views: 400      Dec 07, 2020

Views: 328      Dec 07, 2020

Views: 398      Oct 26, 2020

Views: 414      Oct 11, 2020

Views: 445      Oct 06, 2020

Views: 428      Sep 27, 2020

Views: 371      Sep 18, 2020

Views: 455      Aug 18, 2020

Views: 391      Aug 18, 2020

Views: 386      Jul 13, 2020

Views: 401      May 22, 2020

Views: 3499      Apr 20, 2020

Views: 3565      Mar 17, 2020

Views: 3516      Mar 17, 2020

Views: 3519      Mar 17, 2020

Views: 3725      Mar 15, 2020

Views: 3508      Mar 04, 2020

Views: 3568      Feb 20, 2020