Nov 02, 2023    Views: 47

Rice OmletwjYH o%jH

    n;a fldamamhla
    wjYH mßÈ ufhdaksia
    ì;a;r 2
    wjYH m%udKhg lerÜ" ,Slaia" w,
    ri wkqj ÆKq
    fpdmalr.;a iqÿ¨kq ìla 3
    lrmsxpd iaj,amhla
    .ïñßia f;a ye¢ 1$2

idod.kakd wdldrh

lerÜ" ,Slaia" w, isyskaj lmd ÆKq" iqÿ ¨kq" lrmsxpd .ïñßia" ì;a;r iu. fyd¢ka .id.kak' bkamiqj ;ïnd.;a n;a thg tla lr n;a weg fjkajk mßÈ kej;;a .id.kak' meka tlla r;a lr thg f;,a iaj,amhla tl;=lr idod.;a ñY%Kfhka Tï,Ü idod ufhdaksia ;jrd.kak'

Image

Views: 18      Nov 30, 2023

Views: 41      Nov 10, 2023

Views: 54      Nov 10, 2023

Views: 51      Nov 10, 2023

Views: 47      Nov 02, 2023

Views: 48      Nov 02, 2023

Views: 63      Oct 13, 2023

Views: 94      Oct 03, 2023

Views: 118      Sep 18, 2023

Views: 137      Sep 18, 2023

Views: 156      Aug 16, 2023

Views: 206      Aug 09, 2023

Views: 196      Aug 09, 2023

Views: 138      Aug 07, 2023

Views: 135      Jul 16, 2023

Views: 113      Jul 05, 2023

Views: 146      Jul 05, 2023

Views: 122      Jun 26, 2023

Views: 116      Jun 26, 2023

Views: 204      Jun 04, 2023