fgda*q fvj,a


Dec 07, 2020    Views: 124

fgda*q fvj,awjYH o%jH

fldgq yevhg lmd.;a fgda*q .%Eï 200la

f,dl=jg lmd.;a ¨kQ f.ähla

lmd.;a ud¿ñßia lr,a 2la

lmd.;a ;lald,s f.ä 2la

fpdmalr.;a b.qre iqÿ¨kQ fmaiaÜ fïi yeka|la

fidaia tlg

Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ 2

fidahdfidaia fïi ye¢ 4

;lald,s fidaia fïi ye¢ 4

iSks fïi ye¢ 2

Ñ,S fidaia fïi ye¢ 2mEka tlg f;,a álla oud fgda*q ne| .kak' fidaia j¾. ál yd iSks tlg l,jï lr me;a;lska ;nd .kak' kej; mEka tlgu ;j f;,a álla oud b.qre" iqÿ¨kQ fmaiaÜ tl idod .kak' lmd.;a t<j¿ oud f;ïmrdÿ lr.kak' thgu fidaia l,jï lr fgda*q tl;= lr fyd¢ka l,jï lr ,sfmka nd.kak'Image

Views: 23      Jan 15, 2021

Views: 57      Dec 28, 2020

Views: 63      Dec 27, 2020

Views: 79      Dec 16, 2020

Views: 100      Dec 16, 2020

Views: 124      Dec 07, 2020

Views: 77      Dec 07, 2020

Views: 154      Oct 26, 2020

Views: 174      Oct 11, 2020

Views: 183      Oct 06, 2020

Views: 182      Sep 27, 2020

Views: 162      Sep 18, 2020

Views: 188      Aug 18, 2020

Views: 154      Aug 18, 2020

Views: 154      Jul 13, 2020

Views: 194      May 22, 2020

Views: 3296      Apr 20, 2020

Views: 3337      Mar 17, 2020

Views: 3305      Mar 17, 2020

Views: 3300      Mar 17, 2020

Views: 3410      Mar 15, 2020

Views: 3316      Mar 04, 2020

Views: 3330      Feb 20, 2020

Views: 3321      Jan 05, 2020

Views: 3305      Jan 05, 2020

Views: 3296      Jan 05, 2020

Views: 3307      Jan 05, 2020

Views: 3295      Dec 30, 2019

Views: 3324      Dec 30, 2019

Views: 3315      Dec 30, 2019

Views: 3314      Dec 17, 2019

Views: 3295      Dec 17, 2019

Views: 3303      Dec 17, 2019

Views: 3291      Dec 17, 2019

Views: 3299      Dec 17, 2019

Views: 3313      Nov 27, 2019

Views: 3312      Nov 27, 2019

Views: 3328      Oct 22, 2019

Views: 3314      Oct 14, 2019