ì,s÷ kug wl=re


Jan 15, 2023 03:53 pm    Views: 6547

ì,s÷ kug wl=re
2023 ck­jdß 08 isg ck­jdß 14 olajd
ck­jdß 08 bßod
ck­jdß 08 bßod 03'07 f;la mqkd­ji kele­;hs'
iqÿiq wl=re fl"fld"y"ys


•ck­jdß 09 i÷od
ck­jdß 08 bßod 03'07 isg ck­jdß 09 i÷od 06'04 f;la mqI kele­;hs' iqÿiq wl=re yq"fy"fyd"v

•ck­jdß 10 wÛ­y­re­jdod
ck­jdß 09 i÷od 06'04 isg ck­jdß 10
wÛ­y­re­jdod 09'00 f;la wia,sh kele­;hs'
iqÿiq wl=re ä"vq"fv"fvd

•ck­jdß 11 nodod
ck­jdß 10 wÛ­y­re­jdod 09'00 isg ck­jdß 11 nodod 11'49 f;la ud kele­;hs' iqÿiq wl=re u"ñ"uq"fu

•ck­jdß 12 n%y­iam­;skaod
ck­jdß 11 nodod 11'49 isg ck­jdß 12 n%y­iam­;skaod 14'24 f;la mqj­m,a kele­;hs' iqÿiq wl=re fud"g"á"gq

•ck­jdß 13 isl=­rdod
ck­jdß 12 n%y­iam­;skaod 14'24 isg ck­jdß 13 isl=­rdod 16'35 f;la W;%­m,a kele­;hs' iqÿiq wl=re fg"fgd"m"ms

•ck­jdß 14 fik­iq­rdod
ck­jdß 13 isl=­rdod 16'35 isg ck­jdß 14 fik­iq­rdod 18'13 f;la y; kele­;hs' iqÿiq wl=r mq bkamiq bßod 19'11 f;la is; kele­;hs' iqÿiq wl=re fm"fmd"r"ß
fuys fõ,dj olajd we;af;a meh 24 Tr­f,da­iqj wkq­jhs'

iuka;s wyq­nqÿ

Image

Views: 540  Sep 24, 2023

Views: 90  Sep 24, 2023

Views: 64  Sep 24, 2023

Views: 55  Sep 24, 2023

Views: 191  Sep 20, 2023

Views: 783  Sep 17, 2023

Views: 126  Sep 17, 2023

Views: 913  Sep 10, 2023

Views: 157  Sep 10, 2023

Views: 174  Sep 10, 2023

Views: 1037  Sep 02, 2023

Views: 351  Sep 02, 2023

Views: 186  Sep 02, 2023

Views: 6747  Aug 27, 2023

Views: 6928  Aug 27, 2023

Views: 6628  Aug 27, 2023

Views: 6651  Aug 21, 2023

Views: 6582  Aug 21, 2023

Views: 6580  Aug 16, 2023

Views: 6579  Aug 12, 2023

Views: 6584  Aug 12, 2023