ì,s÷ kug wl=re


Jan 15, 2023 03:53 pm    Views: 45

ì,s÷ kug wl=re
2023 ck­jdß 08 isg ck­jdß 14 olajd
ck­jdß 08 bßod
ck­jdß 08 bßod 03'07 f;la mqkd­ji kele­;hs'
iqÿiq wl=re fl"fld"y"ys


•ck­jdß 09 i÷od
ck­jdß 08 bßod 03'07 isg ck­jdß 09 i÷od 06'04 f;la mqI kele­;hs' iqÿiq wl=re yq"fy"fyd"v

•ck­jdß 10 wÛ­y­re­jdod
ck­jdß 09 i÷od 06'04 isg ck­jdß 10
wÛ­y­re­jdod 09'00 f;la wia,sh kele­;hs'
iqÿiq wl=re ä"vq"fv"fvd

•ck­jdß 11 nodod
ck­jdß 10 wÛ­y­re­jdod 09'00 isg ck­jdß 11 nodod 11'49 f;la ud kele­;hs' iqÿiq wl=re u"ñ"uq"fu

•ck­jdß 12 n%y­iam­;skaod
ck­jdß 11 nodod 11'49 isg ck­jdß 12 n%y­iam­;skaod 14'24 f;la mqj­m,a kele­;hs' iqÿiq wl=re fud"g"á"gq

•ck­jdß 13 isl=­rdod
ck­jdß 12 n%y­iam­;skaod 14'24 isg ck­jdß 13 isl=­rdod 16'35 f;la W;%­m,a kele­;hs' iqÿiq wl=re fg"fgd"m"ms

•ck­jdß 14 fik­iq­rdod
ck­jdß 13 isl=­rdod 16'35 isg ck­jdß 14 fik­iq­rdod 18'13 f;la y; kele­;hs' iqÿiq wl=r mq bkamiq bßod 19'11 f;la is; kele­;hs' iqÿiq wl=re fm"fmd"r"ß
fuys fõ,dj olajd we;af;a meh 24 Tr­f,da­iqj wkq­jhs'

iuka;s wyq­nqÿ

Image

Views: 159  Jan 28, 2023

Views: 109  Jan 27, 2023

Views: 23  Jan 25, 2023

Views: 387  Jan 25, 2023

Views: 40  Jan 24, 2023

Views: 190  Jan 24, 2023

Views: 340  Jan 15, 2023

Views: 45  Jan 15, 2023

Views: 278  Jan 11, 2023

Views: 604  Jan 08, 2023

Views: 74  Jan 01, 2023

Views: 832  Jan 01, 2023

Views: 1326  Jan 01, 2023

Views: 91  Dec 27, 2022

Views: 206  Dec 27, 2022

Views: 1188  Dec 26, 2022

Views: 1191  Dec 26, 2022

Views: 106  Dec 18, 2022

Views: 320  Dec 18, 2022

Views: 328  Dec 18, 2022

Views: 206  Dec 16, 2022