ì,s÷ kug wl=re fkdje­ïn¾ 20 isg fkdje­ïn¾ 26 olajd


Nov 19, 2022 11:38 pm    Views: 95

ì,s÷ kug wl=re fkdje­ïn¾ 20 isg fkdje­ïn¾ 26 olajd


fkdje­ïn¾ 20 bßod
fkdje­ïn¾ 20 bßod 00'4 f;la W;%­m,a
kele­;hs' iqÿiq wl=re fg" fgd" m"ms

fkdje­ïn¾ 21 i÷od
fkdje­ïn¾ 20 bßod 00'14 isg fkdje­ïn¾ 21 i÷od 00'35 f;la y; kele­;hs' iqÿiq wl=r mq
fkdje­ïn¾ 22 wÛ­y­re­jdod
fkdje­ïn¾ 21 i÷od 00'35 isg fkdje­ïn¾ 22 wÛ­y­re­jdod 00'13 f;la is; kele­;hs' iqÿiq wl=re fm"fmd"r"ß tÈ­ku 00'13 isg 23'11 f;la id kele­;hs' iqÿiq wl=re re"fr"frd" ;
fkdje­ïn¾ 23 nodod
fkdje­ïn¾ 22 wÛ­y­re­jdod 23'11 isg fkdje­ïn¾ 23 nodod 21'36 f;la úid kele­;hs' iqÿiq wl=re ;s" ;=" f;"f;d
fkdje­ïn¾ 24 n%y­iam­;skaod
fkdje­ïn¾ 23 nodod 21'36 isg fkdje­ïn¾ 24 n%y­iam­;skaod 19"36 f;la wkqr kele­;hs iqÿiq wl=re k"ks"kq"fk
fkdje­ïn¾ 25 isl=­rdod
fkdje­ïn¾ 24 n%y­iam­;skaod 19'36 isg fkdje­ïn¾ 25 isl=­rdod 17'20 f;la fog kele­;hs' iqÿiq wl=re fkd" h"hs"hq
fkdje­ïn¾ 26 fik­iq­rdod
fkdje­ïn¾ 25 isl=­rdod 17'20 isg fkdje­ïn¾ 26 fik­iq­rdod 14'58 f;la uq, kele­;hs' iqÿiq wl=re fh"fhd"n"ì bka miq bßod 12'37 f;la mqj­i, kele­;hs' iqÿiq wl=r nq

^fuys fõ,dj olajd we;af;a meh 24 Tr­f,da­iqj wkq­jhs&

iuka;s wyq­nqÿ


Image

Views: 254  Dec 03, 2022

Views: 6  Dec 03, 2022

Views: 6  Dec 03, 2022

Views: 39  Dec 03, 2022

Views: 1028  Nov 27, 2022

Views: 272  Nov 19, 2022

Views: 268  Nov 19, 2022

Views: 298  Nov 18, 2022

Views: 265  Nov 17, 2022

Views: 585  Nov 17, 2022

Views: 292  Nov 13, 2022

Views: 74  Nov 13, 2022

Views: 404  Nov 10, 2022

Views: 145  Nov 07, 2022

Views: 497  Nov 07, 2022

Views: 93  Nov 05, 2022

Views: 489  Nov 05, 2022

Views: 588  Nov 05, 2022

Views: 938  Nov 01, 2022

Views: 6948  Oct 30, 2022

Views: 7315  Oct 30, 2022

Views: 6770  Oct 30, 2022

Views: 7086  Oct 24, 2022

Views: 6609  Oct 24, 2022