asd
asf
asd

wuq wU cdä f;ïmrdÿj


Nov 10, 2023    Views: 272

wuq wU cdä f;ïmrdÿj


wjYH o%jH

    lmd.;a cdä .%Eï 200
    fmd;= bj;a lr isyskaj lmd.;a wuq wU f.ä 1
    isyskaj lmd.;a ¨kq .%Eï 100
    isyskaj lmd.;a fldÉÑ .%Eï 20
    lrmsxpd b;s 1
    ly l=vq f;a ye¢ 1$2
    fmd,a f;,a fïi ye¢ 3
    bÛqre .%Eï 10
    iqÿ ¨kq .%Eï 10

idod.kakd wdldrh

f;,a r;ajQ Ndckhlg ¨kq" lrmsxpd iy fldÉÑ oud f;ïmrdÿ lr.kak' thg b;sß wfkl=;a ishÆu o%jH oud fyd¢ka f;ïmrdÿ lr.kak'

Image

Views: 253      Nov 30, 2023

Views: 208      Nov 10, 2023

Views: 243      Nov 10, 2023

Views: 272      Nov 10, 2023

Views: 191      Nov 02, 2023

Views: 190      Nov 02, 2023

Views: 185      Oct 13, 2023

Views: 271      Oct 03, 2023

Views: 247      Sep 18, 2023

Views: 254      Sep 18, 2023

Views: 297      Aug 16, 2023

Views: 324      Aug 09, 2023

Views: 387      Aug 09, 2023

Views: 263      Aug 07, 2023

Views: 251      Jul 16, 2023

Views: 223      Jul 05, 2023

Views: 274      Jul 05, 2023

Views: 225      Jun 26, 2023

Views: 215      Jun 26, 2023

Views: 310      Jun 04, 2023

Views: 232      May 30, 2023

Views: 265      May 20, 2023

Views: 222      May 16, 2023

Views: 210      May 09, 2023

Views: 238      May 06, 2023

Views: 227      Apr 23, 2023

Views: 251      Apr 17, 2023

Views: 254      Apr 10, 2023

Views: 211      Apr 04, 2023

Views: 225      Mar 29, 2023

Views: 283      Mar 29, 2023

Views: 220      Mar 29, 2023

Views: 218      Mar 29, 2023

Views: 222      Mar 18, 2023

Views: 202      Mar 13, 2023

Views: 222      Mar 13, 2023