asd
asf
asd

WoEikg re,xj,ska rij;a lEu


Sep 10, 2022    Views: 65

WoEikg re,xj,ska rij;a lEure,x ,ejßhd


wjYH foaj,a


re,x msá fldamam 2la

ri wkqj ÆKq

wjYH muK WKq j;=r


 meKs fmd,a i|yd


fmd,a nEhl fmd,a

j;=r fldamam 1$4la

iSks .%Eï 200la

ÆKq f;a ye¢ 1$4la

ly l=vq f;a ye¢ 1$4la

jeks,d f;a ye¢ 1$2la fyda

tkid,a l=vq


 idok wdldrh


 

iSks" j;=r fldamam ld, iuÛ tl;=lr <sm ;nd meKs idod.kak' thg fmd,a iy jeks,d tl;=lr fmd,ameKs idod.kak'


 

oeka wms b¢wdmam


ñY%Kh idod .ksuq'


re,x msá frÈ lvl T;d yqud,fhka ;ïn.kak' ;ïnd.;a msá leg lvd l=vqlr fyd¢ka y,d.kak' fuh l,ska lr ;nd.kak'


;ïnd.;a re,x msá fldamam 2lg wjYH muK ÆKq tl;=lr.kak' j;=r <sm ;nd WKqù kgkak fmr nqnq¿ ouk úgÈ <sfmka bj;g .kak' fï úÈhg ,Eia;s lr.;a WKq j;=r ál ál ÆKq uqY% msá iuÛ tl;=lr wkd.kak' b¢wdmam ñßlr.kak mq¿jka mou tk;=re j;=r tla lrkak'


oeka idod.;a ñY%Kh b¢wdmam jxf.ähg tla lrkak'


fílsx fmam¾ tlla u;g álla f,dl= rjqula jkfia b¢wdmam ñY%Kh jlalrkak' oeka ta u;g idod.;a meKs fmd,a ;nd fílsx fmam¾ tfla fldka foflka w,a,d ,ejßhd rjqfï fldka tlg isák fia w,j.kak'


tfia idod.;a ,ejßhd f,dl= b¢wdmam jÜáhla u;g m%fõifuka ;nd yqud,fhka ;ïnd.kak'

Image

Views: 65      Sep 10, 2022

Views: 50      Sep 10, 2022

Views: 35      Sep 10, 2022

Views: 92      Aug 16, 2022

Views: 68      Aug 08, 2022

Views: 284      Jun 25, 2022

Views: 169      Jun 25, 2022

Views: 197      Jun 11, 2022

Views: 175      Jun 11, 2022

Views: 177      May 30, 2022

Views: 155      May 30, 2022

Views: 132      May 30, 2022

Views: 214      May 13, 2022

Views: 134      May 09, 2022

Views: 179      May 06, 2022

Views: 104      May 04, 2022

Views: 98      May 04, 2022

Views: 177      Apr 12, 2022

Views: 158      Apr 11, 2022

Views: 176      Apr 03, 2022

Views: 285      Mar 18, 2022

Views: 219      Mar 18, 2022

Views: 283      Mar 09, 2022

Views: 224      Mar 05, 2022

Views: 216      Feb 07, 2022

Views: 209      Jan 30, 2022

Views: 180      Jan 30, 2022

Views: 241      Jan 22, 2022

Views: 195      Jan 17, 2022

Views: 237      Dec 28, 2021

Views: 243      Dec 21, 2021

Views: 327      Dec 07, 2021

Views: 343      Dec 07, 2021

Views: 390      Nov 18, 2021

Views: 524      Sep 28, 2021

Views: 651      Sep 01, 2021

Views: 724      Sep 01, 2021

Views: 675      Aug 24, 2021

Views: 3894      Aug 19, 2021

Views: 3671      Aug 16, 2021

Views: 3599      Aug 10, 2021

Views: 3699      Jul 30, 2021

Views: 3814      Jul 30, 2021