asd
asf
asd

fgda*q fvj,a


Dec 07, 2020    Views: 121

fgda*q fvj,awjYH o%jH

fldgq yevhg lmd.;a fgda*q .%Eï 200la

f,dl=jg lmd.;a ¨kQ f.ähla

lmd.;a ud¿ñßia lr,a 2la

lmd.;a ;lald,s f.ä 2la

fpdmalr.;a b.qre iqÿ¨kQ fmaiaÜ fïi yeka|la

fidaia tlg

Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ 2

fidahdfidaia fïi ye¢ 4

;lald,s fidaia fïi ye¢ 4

iSks fïi ye¢ 2

Ñ,S fidaia fïi ye¢ 2mEka tlg f;,a álla oud fgda*q ne| .kak' fidaia j¾. ál yd iSks tlg l,jï lr me;a;lska ;nd .kak' kej; mEka tlgu ;j f;,a álla oud b.qre" iqÿ¨kQ fmaiaÜ tl idod .kak' lmd.;a t<j¿ oud f;ïmrdÿ lr.kak' thgu fidaia l,jï lr fgda*q tl;= lr fyd¢ka l,jï lr ,sfmka nd.kak'Image

Views: 11      Jan 15, 2021

Views: 49      Dec 28, 2020

Views: 53      Dec 27, 2020

Views: 68      Dec 16, 2020

Views: 86      Dec 16, 2020

Views: 121      Dec 07, 2020

Views: 73      Dec 07, 2020

Views: 149      Oct 26, 2020

Views: 169      Oct 11, 2020

Views: 181      Oct 06, 2020

Views: 179      Sep 27, 2020

Views: 159      Sep 18, 2020

Views: 184      Aug 18, 2020

Views: 151      Aug 18, 2020

Views: 150      Jul 13, 2020

Views: 191      May 22, 2020

Views: 3292      Apr 20, 2020

Views: 3335      Mar 17, 2020

Views: 3302      Mar 17, 2020

Views: 3297      Mar 17, 2020

Views: 3408      Mar 15, 2020

Views: 3311      Mar 04, 2020

Views: 3327      Feb 20, 2020

Views: 3316      Jan 05, 2020

Views: 3301      Jan 05, 2020

Views: 3294      Jan 05, 2020

Views: 3302      Jan 05, 2020

Views: 3292      Dec 30, 2019

Views: 3322      Dec 30, 2019

Views: 3311      Dec 30, 2019

Views: 3312      Dec 17, 2019

Views: 3293      Dec 17, 2019

Views: 3301      Dec 17, 2019

Views: 3289      Dec 17, 2019

Views: 3297      Dec 17, 2019

Views: 3312      Nov 27, 2019

Views: 3308      Nov 27, 2019

Views: 3325      Oct 22, 2019

Views: 3311      Oct 14, 2019